پروژه ی بازیسازی درمانی – آموزشی

PGP01

PGP02

تیم بازیسازی شرکت گیل آمارد در پاییز سال ۱۳۹۶، پیرو قراردادی با دانشگاه علوم پزشکیِ مشهد ( جزء دانشگاه های برتر ایران در میان دانشگاه‌های جهان ) یک پروژه ی بازیسازی با محوریت درمانی – آموزشی را به صورت مشارکتی آغاز کرده بود. این پروژه ی درمانی – آموزشی که تحت پلتفرم اندروید طراحی و پیاده سازی شده است، در حال حاضر توسط متخصصان دانشکده ی پزشکی در حال آزمایش از طریق کودکان می باشد و به زودی توسط این مرکز علمی معتبر مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

اطلاعات بیشتر از این پروژه به زودی …

ادامه مطلب
///////////////////////
بدون دیدگاه